Actualiteit | 13-10-2016
'Killer clocks: Scientists count the health and economic costs of changing the time'

Binnenkort zal men de klokken een uur terug zetten naar wintertijd in Europa. Maar nogmaals, experts twijfelen [ ... ]

Lees verder...
Actualiteit | 08-09-2016
Turkije schaft wintertijd af!

In Turkije zal in de toekomst het zomeruur van toepassing zijn het hele jaar door. Het land zal dus de [ ... ]

Lees verder...
Actualiteit | 25-10-2014
Russen gaan definitief voor wintertijd

  Rusland keert (2014) definitief en permanent terug naar wintertijd. Daarmee komt een einde aan [ ... ]

Lees verder...
Actualiteit | 14-06-2014
Rusland schaft permanente zomertijd af

Na de winterspelen in Sotsji werd een wetsvoorstel tot afschaffing van het permanent zomeruur in behandeling [ ... ]

Lees verder...
Actualiteit | 09-10-2011
Situatie zomeruur 2011

Dit gebeurde o.a. in 2011 (uit perscommuniqué): In maart 2011 heeft Rusland beslist om de uursverandering [ ... ]

Lees verder...
Actualiteit | 14-09-2011
Kopie van felicitaties

Onze Belgische politieke partijen ontvangen een kopie van de felicitaties gestuurd naar landen die het [ ... ]

Lees verder...
Actualiteit | 22-08-2011
Felicitaties Litouwen en Polen

De Vereniging tegen het Zomeruur in België en L'Ached (Association contre l'heure d'été double) in [ ... ]

Lees verder...

 

 2/02/2018

Nu is het tijd voor de volgende ronde!

Het Europees Parlement zal de 'zomertijd'-regel bespreken op donderdag 8 februari om 9.00 uur, volgens de ontwerpagenda.

Om 12.00 uur zal het Europees Parlement dan stemmen over de bijgevoegde ontwerpresolutie, waarin de Europese Commissie wordt gevraagd een voorstel in te dienen om de tijdsverandering te beëindigen en te kiezen tussen zomer- of normale tijd in de EU.

En dat is precies het "beroemde knelpunt":

In de afgelopen jaren, was de kwestie van tijdverandering al een aantal keer "geadviseerd"om op de agenda van het Europees Parlement te komen. 

Natuurlijk: ze kunnen dat gewoon afmaken en erover stemmen. Maar je moet weten dat er veel weerstand is tegen het afschaffen van zomeruur. Volgens onze informatie lijken deze obstakels vooral te komen van het gebied van economische lobbyisten, die al enkele parlementariërs beïnvloeden! De redenen kennen we niet echt - we hebben alleen maar raden in dit opzicht.

Het is belangrijk dat er voor het eerst op 8 februari 2018 een stemming wordt gehouden en de Europese Commissie wordt verzocht een voorstel in te dienen om de "daglichtbesparende tijd" geleidelijk af te schaffen.

Hiertoe moet het Europees Parlement met meerderheid van stemmen “ja” stemmen.

Je zult waarschijnlijk zeggen: "Laat ze dat dan doen en voltooi de verandering eindelijk!"

Ja, je hebt gelijk. Maar dat is niet hoe het politieke bedrijf werkt. We weten van een aantal EU-parlementsleden dat ze wensen de klokwijziging te behouden ende  "verkeerde tijd" permanent te behouden.

Deze "heren" weigeren heftig kennis te nemen van de huidige staat van studies met betrekking tot de tijdverandering en de effecten van de verkeerde tijd (= de "zomertijd" -verordening genoemd). De studiesituatie en de feiten zijn hier in de afgelopen jaren gepresenteerd en gepubliceerd. 

 Het is moeilijk om te volharden, terwijl iemand die geconfronteerd wordt met deze feiten, nog steeds gelooft dat ze de tijdverandering of zelfs de lange termijn verkeerde tijd (= de zomertijd genoemd) willen behouden.

Politici die ons initiatief steunen om de "Summer Time Regulation" af te schaffen, hebben ons heel duidelijk gemaakt dat burgers hun Europarlementariërs duidelijk moeten maken wat ze willen. Hieronder vindt u de brief van een EP-lid.

Zonder deze "druk" van ons "burgers" zal het waarschijnlijk niet werken. De onbesliste EP-leden moeten overtuigd zijn. Veel parlementsleden hebben dit probleem nooit echt aangepakt.

We krijgen een groot aantal afgevaardigden, die de studies nog steeds zo zinloos antwoorden als : "Ik en mijn familie wil in de zomer 's avonds meer licht ..." Deze afgevaardigden hebben nog niet begrepen dat PRECIES DAT HET PROBLEEM is. 

En dan zijn er ook de "zakelijke lobbyisten" die massaal gekant zijn tegen de afschaffing van tijdsaanpassing - om welke reden dan ook.

België, onze vereniging heeft naar alle Belgische vertegenwoordigde Europese Parlementsleden een uitgebreid verzoek gemaild om op 8 februari “ja” te stemmen voor een herziening van het “zomeruur”.
Ook alle Belgische partijvoorzitters, zowel Vlaams, Waalse als Duitse werden aangeschreven.
Van een aantal ontvingen we reeds reacties in positieve zin, dwz, zij steunen ons initiatief. Anderen zijn nog in beraad. Europarlementslid , Ivo Belet van De Europese Volkspartij (EVP) , de partij van christendemocratische stromingen in de EU, heeft een eigen resolutie ingediend - die slechts vraagt om (nog een) onderzoek ipv voorstel tot afschaffing.....
Het is een dubbeltje op zijn kant, en de tijd dringt. Er blijft nog weinig tijd over voor actie.
Hopelijk wint de waarheid.