Stopzetting zomeruur of hoe het plots kan wenden.
In het Europees Parlement stemden in februari van dit jaar 384 parlementsleden voor een herziening van de zomertijd, 153 waren tegen.

·  Het studiecentrum van het Europees Parlement vatte de studies van de voorbije decennia samen.
.  Enkele politici aan het woord.
.  Mevrouw Violeta Bulc.
.  Niettegenstaande veel ééngezindheid in het politieke landschap konden de christen-democraten een einde van het systeem voorkomen.
.  Het antwoord van de  Europese verenigingen

  Stopzetting zomeruur of hoe het plots kan wenden.

 

 Het studiecentrum van het Europees Parlement vatte de studies van de voorbije decennia samen. Enkele belangrijke opmerkingen hieruit:

  • De voordelen van de richtlijn ‘zomeruur’ zijn te onbelangrijk zijn om er aandacht aan te besteden:
    wat u bespaart op het licht, dat besteedt u aan verwarming , terwijl negatieve gevolgen voor de
    gezondheid "ernstiger" zijn dan tot nu toe werd gedacht.”

          “Het Zomeruur-systeem kan het totale aantal uren daglicht dat een plaats op een bepaald tijdstip
           van het jaar krijgt, niet veranderen, het kan alleen de tijdaanduiding verschuiven wanneer
           zonsopgang en ondergang plaats vinden.”

         "De grote noord-zuid uitbreiding van de EU betekent dat de lichteffecten van zomertijd variëren in
          de EU. Het is vandaag zelfs nog meer uitgesproken met 28 lidstaten. De geografische factoren
          bepalen het verschil tussen zonnetijd en lokale tijd. Evenals seizoengebonden verschillen tussen de
          EU-lidstaten. De zomertijd heeft dus een verschillend effect in de noordelijke EU-landen en de
          zuidelijke Eu-landen.”

. Enkele politici aan het woord :

  
  -  De Christen-Democraat en EU-lid EVP Duitsland, Dieter Leberecht Koch:

  
 “  Als vicevoorzitter van de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (EP) wil  
       ik de tijdzones behouden en werken aan het einde van de tijdswisseling. Hoewel we in staat
       waren een resolutie op te stellen, waarin werd opgeroepen om een volledig einde van de  
       zomertijd op de agenda van de plenaire vergadering van februari van het Europees Parlement
       te zetten, werd de resolutie fundamenteel gewijzigd. Er zijn slechts een paar
       wetenschappelijke uitspraken over de positieve effecten.”

   -   Open VLD geeft voorkeur voor een vast uur. “Indien de voordelen niet opwegen ten
       opzichte van de nadelen, zou het systeem moeten worden afgeschaft.”

  
 MR , België, geeft de voorkeur aan een hervorming van het systeem.

   -  
De overgrote meerderheid van Groenen / EFA-fractie in het Europees Parlement hebben
       voor een einde van de omschakeling gestemd. (Hilde Vautmans)

   -  
Marc Tarabella , Sociaal-democraat , heeft naar eigen zeggen, als enige volledig pro het
       systeem van uurswisseling gestemd.

   -   
Kabinet Vlaams Minister Ben Weyts van oa, Mobiliteit, Toerisme, dierenwelzijn,en
       Openbare werken laat weten dat het voor hen geen discussie is waar politiek een    
       voortrekkersrol in moet spelen. Er is volgens hen ook te weinig draagvlak. Daartegenover
       zeggen zij dat de zon enorme impact heeft op het dagelijks leven, maar meningen in het
       algemeen zijn verdeeld.

   -  EU-lid EVP - Werner Langen, Duitsland besluit dat het saldo van zomertijd positief is,
      met volgende argumenten:    
        
De Europese interne markt moet zo uniform mogelijk zijn.
           Energie besparen is grotendeels achterhaald.
          1/5 van de bevolking ondervindt gezondheidsproblemen, tenminste tijdelijk.
           Depressie wordt vaak geassocieerd met winertijd bij weinig licht.
           De mens heeft zon nodig voor zijn innerlijke balans.
           De bruikbare tijd is in de zomer aanzienlijk verlengd.
            Meer zonlicht zorgt voor vrijlating van gelukshormonen
           Bij een permanent zomeruur zal het in Parijs, Brussel en Amsterdam in december donker blijven tot 10u.
           Zon , levenslust, vrijetijdsbesteding en actieve recreatie wegen zwaarder dan de nadelen.

-  Belgisch EU-lid,CD&V, Ivo Belet heeft een eigen resolutie ingediend, die vraagt om (nog een)
   onderzoek ipv voorstel tot afschaffing. Deze werd goedgekeurd.

-  Mevrouw Violeta Bulc, Europees Commissaris deed bij aanvang van de zitting
   van 8 februari de volgende uitspraken, volgens ons met een tintje subjectiviteit:

  “De bevindingen zijn niet doorslaggevend negatief voor de menselijke gezondheid.“
  “ Het is onduidelijk of permanente zomer- of wintertijd beter zou zijn voor het menselijke bioritme.”
  “ Sommige mensen lijken te lijden aan de tweejaarlijkse veranderingen, maar dit kan goed worden
    gecompenseerd door de positieve gezondheidseffecten die worden veroorzaakt door toegenomen
    recreatieve en buitenactiviteiten.

Niettegenstaande veel ééngezindheid in het politieke landschap konden de christen-democraten een einde van het systeem voorkomen.

Het Europees Parlement stemde voor een oproep naar een grondig onderzoek en zonodig een voorstel tot herziening van de EU-regels voor zomer/wintertijd.

De christen-democraten zijn erin geslaagd, met de steun van de meerderheid van de sociaal-democraten, om nog nader onderzoek te laten doen, alvorens te handelen. Het onderwerp is echter grondig onderzocht. Het was tijd om een ​​einde te maken aan de onnodige en belastende tijdswisseling. Dat is waarom het besluit van vandaag een vertragende tactiek is.

EU-lid ,Anie Schreijer, CDA,Nederland blijft positief: “Hoewel de christen-democraten en sociaal-democraten nu hebben afgeremd, is het toch kleine stap voorwaarts.  “Ik weet zeker dat actiegroepen, regeringen en Europarlementsleden blijven aan de weg timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die nodeloos last hebben van deze verplichting!”

Europese verenigingen antwoorden:

Er bestaan ontegensprekelijke wetenschappelijke studies die aantonen dat een uurswijziging schadelijk blijft voor de gezondheid van de mens. Bovendien zijn het niet dezelfde mensen die last hebben van "zomertijd" -systemen en degenen die er baat bij hebben. Er zal altijd schade blijven aan de eerste.
Het is op dit moment koffiedik kijken op welke manier, wanneer en hoelang het zogezegde nodige grondige overdoen van een evaluatie zal uitgevoerd worden.

Iemand zal er nu moeten op aandringen, opdat de Commissie het verdere onderzoek niet voor onbepaalde tijd zal rekken.  De petities van veel burgers, inclusief u, moeten een wake-up call zijn voor de Commissie om het besluitvormingsproces snel verder te zetten. 

Advies voor allen: ‘Maak niet de denkfout: zonneschijn = zomeruur.’

2/02/2018


Het Europees Parlement zal de 'zomertijd'-regel bespreken op donderdag 8 februari 2018 om 9.00 uur.

Om 12.00 uur zal het Europees Parlement stemmen over de bijgevoegde ontwerpresolutie, waarin de Europese Commissie wordt gevraagd een voorstel in te dienen om de tijdsverandering te beëindigen en te kiezen tussen zomer- of normale tijd in de EU.