BELGISCHE VERENIGING VOOR EEN STABIEL NATUURLIJK UUR !

Welkom bij de vereniging tegen zomeruur

Wie wij zijn ?

Geëngageerde burgers verenigden zich in 2011 om zich actief in te zetten voor een gezondere, aangenamere, en eerlijkere weergave van de tijd. Zij doen dit nog steeds op vrijwillige basis.
Iedereen, die onze mening hierover deelt, beschouwen we als onze leden.


Wat we doen ?

We benadrukken het belang van natuurlijke tijd voor de gezondheid, de veiligheid, het onderwijs, de economie, het milieu en de mensenrechten en de dringende noodzaak om de huidige afwijking tussen sociale tijd en natuurlijke tijd recht te trekken.


We worden hierin gesteund door experten in chronobiologie, neurologie, economische en sociale wetenschappen, en door ervaringen uit het verleden, waar landen experimenteerden met tijdbeleid.
We dringen er bij de regeringen op aan om een permanent uur te herstellen in België en West-Europa, gebaseerd op de 24 geografische tijdszones en de zon.

We doen dit door ?

  1. Verspreiden van beschikbare wetenschappelijke kennis over de impact van tijdbeleid.
  2. Beleidsmakers alert houden door veelvuldig contact, om te komen tot het beste tijdsysteem.

"Laat er licht zijn in de winterochtenden, er zal licht zijn in de zomeravonden!"

Steun ons !

Wenst u een financiële bijdrage te doen ter ondersteuning van onze administratieve werking? Wij bieden u onderstaand rekeningnummer aan:
IBAN: BE35 9734 0079 4637

Alvast bedankt

Een natuurlijk stabiel uur?

Een internationale aanpak !