Wat vooraf ging

Vroeger verstrekte elke lidstaat de Commissie voor 30 april gegevens over de ervaringen van het toepassen van een zomeruur. De Commissie bracht op basis van deze gegevens op 31 december dan verslag uit over de gevolgen van de bepalingen voor de betrokken sectoren. Dit herhaalde zich in het verleden elke vijf jaar.

Daarna verdween de vijfjaarlijkse evaluatie, en gebeurde de toepassing van het zomeruur zonder evaluatie.

Sommige landen ondervonden negatieve effecten, anderen vonden dat de regeling veel voordelen bood.
Doorheen de jaren verschenen in alle landen burgerinitiatieven, individuele acties, petities, die de nadelen bloot legden van een jaarlijks wisselen van uur, en het permanent vooruit leven op de zonnetijd.
Ook parlementariërs lieten hun stem horen.
In 2012 trok Gérard Deprez (MR) aan de alarmbel en diende als lid van het Europese parlement (2014) een schriftelijke vraag in met als onderwerp ‘het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling/zomertijd.’

Recente uitspraken van politici over Daylight Saving Time

De Oostenrijkse Europarlementariër Heinz K. Becker wil niet alleen kennis nemen van wetenschappelijke gegevens en conclusies. Hij roept de Europese Commissie op om “eindelijk actie te ondernemen en te stoppen met de enorme inspanning voor iets dat geen voordelen heeft, maar alleen schade.” Bovendien moet: “Bevoegde commissaris Violeta Bulc een einde maken aan de weigering om de risico’s en de geschiktheid van het tijd veranderen te herzien.”

2018. Oostenrijk zit de Europese Raad voor. De Oostenrijkse minister van Transport Norbert Hofer leidt de gesprekken in Graz, waar de Europese ministers van Mobiliteit en Milieu de kwestie bespreken. Momenteel gaat het om “twee of drie lidstaten”, die de veranderingen nog niet in 2019 willen doorvoeren. Volgens die landen vragen de technische voorbereiding van een omschakeling, onder meer voor de luchtvaartsector, zeker 18 maanden tijd. “Een compromis is nodig”, zei Hofer, “omdat we een lapwerk aan verschillende tijdzones in EU moeten vermijden.”

MEP Herbert Reul: “ Het gaat niet om een hoge bloeddruk of hartkloppingen. Het gehele immuunsysteem lijdt onder het gebrek aan slaap. " Hij verwijst naar een onlangs gehouden evenement over de tijdverandering in het Europees Parlement, dat het onderwerp aangenomen heeft, vanuit medisch perspectief. Gastsprekers bevestigden dat de meerderheid van de mensen lijden aan chronische slaaptekort. Dit schaadt niet alleen de prestaties op de dag zelf, maar kan leiden tot lange termijn schade. "Death by tijd verandering is inderdaad niet als diagnose in het dossier van de patiënt opgenomen, maar moet niet worden onderschat als een effect. Op de lange termijn kan dit leiden tot een verhoogd risico op kanker en hart- en vaatziekten. "De impact van het tijd veranderen op de interne klok van de mens betekent veel meer dan louter een uur. Hoe kunnen we met een goed geweten roekeloos de menselijke gezondheid in gevaar brengen met de negatieve effecten, terwijl de potentiële voordelen duidelijk opwegen.”
Het probleem is dat de Europese Commissie en de lidstaten het probleem heen en weer verschuiven. “Zolang niemand verantwoordelijkheid neemt, zullen we lang medeplichtigheid meedragen aan tal van lichamelijke en psychische stoornissen,"

Bron:
"Toonaangevend medium voor European Policy" Door Herbert Vytiska (Wien) Euractive.de