Energie

Alex Polfliet, energieconsultant, kiest voor afschaffen zomer/wintertijd onder voorwaarden.


(uit: reportage van Michaël Torfs, Wim De Maeseneer, za 27 okt 2018)

De huidige zomertijdregeling werd bij ons ingevoerd in 1977 als gevolg van de oliecrisis, om te besparen op ons energieverbruik. "Maar achteraf bekeken is het moeilijk aantoonbaar of dit echt een verschil maakt", zegt energie-expert Alex Polfliet. "Want eigenlijk verschuift de piek in ons energieverbruik gewoon." En als er meer of minder stroom wordt verbruikt, is het moeilijk om te zeggen of dat specifiek door de uursverandering was. Er zijn zoveel factoren die ons verbruik bepalen, dat het heel moeilijk is om deze of gene conclusie te trekken.

Overigens: energieleverancier Essent.be berekende in dat verband dat we door het winteruur nog maar 2,6 euro besparen op onze energiefactuur. Een verwaarloosbaar verschil dus, dat heel klein is geworden door onder meer energiezuinige led-verlichting.

Artikel vrt news:

Is het zomeruur eind oktober verlengen de oplossing voor het stroomtekort?

Als België nu eens zou kiezen voor een andere permanente tijdszone dan Frankrijk, dan opent dat perspectieven.

Op de vraag of het uit energie-oogpunt beter zou zijn om de wisseling in de vuilnisbak te kieperen, antwoordt Polfliet voorwaardelijk: "Het kan interessant zijn, maar dan bijvoorbeeld in het geval dat België een andere tijd zou kiezen dan een van buurlanden, zoals Nederland of Frankrijk."

Alles heeft te maken met het piekverbruik. "Dat ligt op koude winterdagen tussen 18 uur en 18.15 uur bij ons, maar dat is evengoed zo in Frankrijk of Nederland." Met de krappe bevoorrading in België en onze krakkemikkige kerncentrales in het achterhoofd, zouden we dus een handig trucje kunnen toepassen om eventueel uit het vaarwater van onze buurlanden te blijven.

Als Frankrijk bijvoorbeeld - want de Beneluxlanden hebben al laten weten dat ze in principe in één tijdszone blijven - een uur verschil zou hebben met België, dan zou die grote piek er alvast op een ander moment liggen en wat beter verdeeld zijn, wat handig kan zijn voor import en export, want ook Frankrijk heeft geen stroom op overschot, en moet soms invoeren. Polfliet schat het voordeel dat op die manier vrijkomt, op 400 megawatt, ofwel de capaciteit van een van onze kleinere kerncentrales in Doel.

M Walter Hecq, Centrum voor Economische en Sociale Studies van het Milieu (CEESE) van de Vrije Universiteit Brussel.

Centrum voor economische en sociale studies over het milieu.

Volgens professor Walter Hecq van het), gecontacteerd door het agentschap Belga, is de uurswitch een steeds minder relevante maatregel. . "In 1977, toen de zomertijd werd ingevoerd, was het idee om het verbruik van energie te verminderen door middel van verlichting. Met de komst van spaarlampen is het effect van de maatregel steeds minder belangrijk. "

Al in 1991 deed de hoogleraar een onderzoek naar de impact van uurwijziging op het energieverbruik. En hij was al tot dezelfde conclusie gekomen. "De energiewinst was al minimaal, minder dan 1%. En het neemt nog af. Onlangs bleek uit een Duitse studie dat de uurwijziging absoluut geen invloed heeft op het verbruik", vervolgt de hoogleraar. "Deze studie behandelde de kwestie van elektriciteitsverbruik wereldwijd door rekening te houden met bedrijven, scholen, enz. En de impact van de maatregel was bijna nul."

Volgens Walter Hecq zijn alle onderzoeken het erover eens: "Uurwijziging is nergens relevant." "En met de aangekondigde klimaatverandering is het zelfs mogelijk dat deze impact negatief wordt", waarschuwt de hoogleraar. "In de Verenigde Staten was er in de vroege namiddag een explosie in het elektriciteitsverbruik door intensief gebruik van airconditioning op het heetst van de dag."

Een "Europese" beslissing

Kan de verschuiving echter nuttig zijn om in de winter een black-out te voorkomen? "Gezien de minimale impact op het elektriciteitsverbruik is het bijna niet relevant", schat de hoogleraar.

Het kabinet van minister van Energie Marie-Christine Marghem, gecontacteerd door Belga, bevestigt de woorden van professor Hecq. “De tijdswijziging heeft geen impact op het elektriciteitsverbruik. Dit werd ook bevestigd door een studie van de FOD Economie. De tijdswijziging verschuift het elektriciteitsverbruik simpelweg een uur eerder of een uur later. " Daarnaast herinnerde het kabinet eraan dat het besluit om tweemaal per jaar de tijd te veranderen op Europees niveau is genomen.

Andere buitenlandse studies.
Een studie uit Indiana, in de Verenigde Staten geeft 1% toename van de elektriciteitsuitgave voor de 8 maanden in enkele zomertijd, zoals in Duitsland, met een hoger gebruik in de herfst, 2% tot 4%.
Het vooruit zetten van de tijd bestaat uit vroeger opstaan, en dus een uur eerder opwarmen op de koudste uren van de dag. Het is makkelijk zich voor te stellen dat een toepassing van een zomeruur in de winter een hogere energiekost zal teweeg brengen, hetzij voor verwarming van gebouwen, hetzij voor verlichting.
Deze zijn onverenigbaar met de huidige strijd tegen de opwarming van de aarde en in strijd met de klimaatdoelstellingen.
https://www.nber.org/papers/w14429

Interessante paper: maart 2020

NL: Gezondtijd!

ENG: Health time!

Wat zeggen onze wetenschappers?

Lees meer