Green Deal

19/07/2021 - 13:57

Prioriteit van de Europese Commissie voor 2019-2024: Green Deal.

Green Deal

-Netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050 . √
-Geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten. √
-Economische groei zonder uitputting van grondstoffen. X
Wij voegen toe: Economische groei zonder uitputting van grondstoffen EN mensen. √

Er komt ‘de komende jaren’ geen afschaffing van de winter- en zomertijd. Dat heeft de Europese Commissie geantwoord op een vraag van Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). ‘Geen enkele lidstaat heeft de voorkeur voor winter- of zomertijd officieel doorgegeven.’

Bron: 25/06/2021 door evg, BELGA (antwoord aan Minister Vautmans op vraag aan Europese Commissie)

De EU deed in 2018 het voorstel om het verschil tussen het zomer- en winteruur af te schaffen, en normaal gezien was het de bedoeling om in 2021 voor een laatste keer te schakelen. Het plan was om eerst de zomertijd af te schaffen, maar de meningen waren verdeeld.

Er zijn andere prioriteiten dan gezondheid van de Europese burger, zoals coronacrisis, vaccinatiecampagnes, en economisch herstel.