Verkeersveiligheid

Wat is de impact op de verkeersveiligheid?

Stef Willems, van VIAS Institute (verkeersveiligheid) spreekt zich niet uit over de keuze tussen een GMT+1 of GMT+2.

(uit: reportage van Michaël Torfs, Wim De Maeseneer, za 27 okt 2018)

U had misschien al eens gehoord dat elke switch een (weliswaar tijdelijke) negatieve impact heeft op onze verkeersveiligheid. Dat klopt: zo zien we bij de overschakeling naar de zomertijd een tijdelijke stijging in het aantal verkeersongevallen, omdat het bioritme van de mensen verstoord is, en ze vroeger moeten opstaan.

Er zijn meer ongevallen tijdens de ochtendspits en minder 's avonds, maar de stijging 's morgens (+54 %, weliswaar in week 1 na de overgang) is veel groter dan de daling 's avonds. "De balans is dus negatief op zeer korte termijn", besluit VIAS Institute op basis van een analyse. Vanaf de tweede week is de impact al minder voelbaar, en op langere termijn herstelt alles zich in de zomer, om uiteindelijk op betere cijfers af te klokken. Maar dat is op zich logisch, omdat het in de zomer nu eenmaal lang licht is. "Omgekeerd, bij de switch naar het winteruur in de herfst, zijn er dan weer iets meer ongevallen met voetgangers in de avondspits", legt Stef Willems uit.

We weten eigenlijk niet wat het zou geven mocht de omschakeling verdwijnen.Je zou dan kunnen concluderen dat het verdwijnen van die wissel twee keer per jaar een goede zaak is, maar dat weten we eigenlijk niet, zegt Willems: "We weten immers niet hoe we ons gedrag dan zouden aanpassen. Zouden we bij een permanent zomeruur bijvoorbeeld meer met de fiets gaan rijden?"

Er is te weinig of geen wetenschappelijk materiaal voorhanden hierover, zegt Willems: "We hebben geen studie over wat het zou geven mocht het uur niet meer veranderen. Het is ook onmogelijk om het effect dat we nu zien, te isoleren. Er bestaan geen simulatiemodellen."

Willems besluit daarom: laat een beslissing over het afschaffen van het zomeruur niet afhangen van verkeersveiligheidsoverwegingen.

Michigan State University, onderzoek verschenen in Journal of Applied Psychology. (nov 2009)

De maandag nadat het zomeruur intreedt en we een uur slaap opgeven om het in de winter pas terug te winnen, ligt aan de basis van een toegenomen aantal bedrijfsongevallen. Volgens de onderzoekers werden er op die bewuste maandag 5,7% meer bedrijfsongevallen opgetekend dan op een gewone werkdag. Op de maandagen die daarop volgden werden niet meer ongevallen genoteerd.
De auteurs van de studie schrijven het toegenomen aantal ongevallen toe aan het gebrek aan slaap tijdens de overgang, omdat arbeiders die nacht gemiddeld 40 minuten minder slapen dan tijdens vergelijkbare nachten.

Professor Hugo Poppe, Universiteit Leuven.

"Bij de invoering van de zomertijd, valt de ochtendspits middenin het koudste punt van de dag. Dit verhoogt het risico op verkeersongelukken. De avondspits start op het warmste moment van de dag."

Professor Gerard Kerkhof, universiteit Leiden.

"Het vooruitzetten van de klokkentijd verhoogt het risico op verkeersongelukken door slaperigheid."

Beauvais Consultants

"In het rapport van Beauvais Consultants met de titel "Impact van de zomertijd op de gezondheid", wordt gewezen op de toename van slaap- en kalmeermiddelen na de uursverandering eind maart."

Professor Verstraete (UZ Gent)

"Ruim 20% van de Belgen slikt kalmeermiddelen, slaapmiddelen en antidepressiva, waardoor bijna 1 op 10 bestuurders licht tot zwaar verdoofd achter het stuur zit."

Is er op vandaag nog een impact op onze energieproductie?

Lees meer